termeni si conditii

1. Introducere

Prezenta Politică privind fi?ierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https://medfx.ro. Informa?iile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea ?i administrarea cookie-urilor de cnational essays https://medfx.ro către Asociatia de Medicina Functionala în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie ?i la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informa?ii în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut ?i sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existen?ă determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu con?in programe software, viru?i sau spyware ?i nu vor accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două păr?i:

numele cookie-ului;

?i

con?inutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experien?ă mai bună de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiecărui utilizator în parte ?i anume pentru:

îmbunătă?irea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;

furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Wall Security , în calitate de de?inător al acestei pagini de internet;

anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispozi?ia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în func?ie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Asociatia de Medicina Functionala poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă ?i mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferin?e stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

limba în care este vizualizată o pagină de internet;

moneda în care se exprimă anumite pre?uri sau tarife;

facilitarea accesului în contul utilizatorilor;

postarea comentariilor pe site.

4. Care este durata de via?ă a cookie-urilor?

Durata de via?ă a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină ?i durata de via?ă a acestora:

Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este ?ters automat când utilizatorul î?i închide browserul.

Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câ?iva ani în viitor) sau până la ?tegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?

Anumite sec?iuni de con?inut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor ter?i, adică nu de către Asociatia de Medicina Functionala , caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de ter?i („third party cookie-uri”).

Ter?ii furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protec?ie a datelor ?i Politica de Confiden?ialitate disponibilă pe această pagină de internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii ter?i: Google Analytics, Facebook.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performan?ă a paginii de internet;

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;

c. Cookie-uri pentru geotargetting;

d. Cookie-uri de înregistrare;

e. Cookie-uri pentru publicitate;

f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

a. Cookie-uri de performan?ă

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferin?ele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferin?elor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabile?te ?ara de provenien?ă a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite acelea?i reclame indiferent de limba selectată.

d. Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistra?i pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunte?i înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată op?iunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor ?terge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

e. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia ?i timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicită?ii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informa?ii despre contentul vizualizat, nu ?i despre utilizatori.

7. Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit recunoa?terea browserului. Această pagină de internet recunoa?te browserul până când cookie-urile expiră sau sunt ?terse.

8. Particularizarea setările browserului în ceea ce prive?te cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ?tergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilită?ilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii î?i pot configura browserul să respingă fi?ierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în sec?iunea „op?iuni” sau în meniul de „preferin?e” al browserului tău.

Totu?i, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferin?elor ?i interesele dumneavoastră, eviden?iate prin comportamentul de navigare.

Pentru a în?elege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Contact